Ochrona danych

1. Ogólnie

1.1 Co to są dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które ujawniają lub mogą ujawnić tożsamość użytkownika. Przestrzegamy zasady unikania danych. W miarę możliwości rezygnuje się z gromadzenia danych osobowych.

1.2 Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy uzyskamy Państwa zgodę (art. 6 I ust. 1 a RODO) lub jeśli są to dane, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz gdy ocena wykaże, że nikt nie sprzeciwia się nadrzędnym interesom, prawom podstawowym lub podstawowej wolności z Państwa strony (art. 6 I ust. f RODO).

Możemy korzystać z usług podmiotów przetwarzających, aby przetwarzać Państwa dane osobowe, ale generalnie nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, chyba że poniżej określono inaczej.

1.3 Dane dotyczące użytkowania

Podczas odwiedzania strony internetowej zbierane są ogólne informacje techniczne. Są to używany adres IP, czas, czas trwania wizyty, typ przeglądarki jeśli dotyczy strony, z której pochodzi. Ze względów technicznych te dane dotyczące użytkowania są rejestrowane w pliku dziennika i mogą być wykorzystywane i zapisywane do celów analizy statystycznej tej witryny. Nie ma powiązania między tymi danymi dotyczącymi użytkowania a innymi danymi osobowymi.

1.4 Zapisy fotograficzne i nagrania filmowe

Podczas wizyt na terenie naszej siedziby i na terenie SMC multicentrum Spitzkrug są regularnie robione zdjęcia i filmy, a niektóre z nich są publikowane. Jeśli Państwo tego nie chcą prosimy o poinformowanie o tym fotografa lub kierownictwo centrum. Macie Państwo prawo do wycofania się w dowolnym momencie z dokonywanych nagrań i ich publikacji.

1.5 Okres przechowywania

Po zakończeniu celu, dla którego dane zostały zebrane, Państwa dane przechowujemy tylko tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa ( w szczególności prawa podatkowego).

2. Państwa prawa

2.1 Informacja

Możecie Państwo zażądać od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak jest, macie Państwo prawo do informacji o tych danych osobowych i dalszych informacji określonych w art. 15 RODO.

2.2 Prawo do sprostowania

Macie Państwo prawo do poprawiania nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa dotyczą, a zgodnie z art. 16 RODO możecie Państwo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

2.3 Prawo do odstąpienia od umowy

Macie Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Jesteśmy zobowiązani do ich niezwłocznego usunięcia, w szczególności gdy zachodzi jeden z poniższych powodów:

  • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
  • Odwołujecie Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie Państwa danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli Państwa dane osobowe są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony naszych roszczeń prawnych.

2.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Macie Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli

  • Kwestionujecie Państwo dokładność danych, dlatego sprawdzamy ich prawidłowość
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odrzucają usunięcie, a zamiast tego żądacie Państwo ograniczenia użytkowania
  • Nie potrzebujemy już danych, ale Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
  • Wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych i nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze prawnie uzasadnione powody przeważają nad Państwa powodami

2.5 Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, dane osobowe dotyczące Państwa, a które od Państwa otrzymaliśmy oraz macie Państwo prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że przetwarzanie jest na podstawie zgody lub
umowy, a przetwarzanie odbywa się przez nas z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur.

2.6 Prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

2.7 Ogólnie oraz prawo do odwołania

Skorzystanie z powyższych praw jest dla Państwa w zasadzie bezpłatne. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek skargi, macie Państwo prawo skontaktować się z odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym, państwowym inspektorem ochrony danych.

3. Ochrona danych

3.1 Ochrona danych

Wszystkie dane na naszej stronie są zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i rozpowszechnianiem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.

3.2 Sesje i pliki cookie

Do obsługi serwisu wykorzystujemy pliki cookies lub sesje po stronie serwera, na którym mogą być przechowywane dane. Używamy tylko plików coockie lub sesji po stronie serwera, które są technicznie niezbędne do działania tej witryny (np. ochrona przed spamem w formularzu kontaktowym, funkcja koszyka) i gdy zostanie stwierdzone, że nie ma nadrzędnych interesów z Państwa strony (art. 6 I str. f RODO).

4. Obecność na platformach mediów społecznościowych

Korzystamy z następujących platform mediów społecznościowych do prezentacji i komunikacji firmy ( wyraźne odniesienie do oświadczeń o ochronie danych i opcji rezygnacji, do których linki znajdują się poniżej).
Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) Oświadczenie o ochronie danych: https://www.facebook.com/about/privacy/ Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub http://www.youronlinechoices.com Te platformy mediów społecznościowych mogą przetwarzać dane osobowe poza UE, odsyłamy do powyższych oświadczeń o ochronie danych platform mediów społecznościowych. Odpowiednie platformy mediów społecznościowych mogą, jeśli to konieczne, tworzyć profile użytkowników na podstawie Państwa zachowań i wynikających z nich zainteresowań i działań z Państwa strony oraz zapisywać pliki cookie na Państwa komputerze, w którym zapisywane jest Państwa zachowanie podczas użytkowania. Jeśli posiadają Państwo konto na odpowiedniej platformie mediów społecznościowych i są Państwo zalogowani, Państwa zachowanie podczas użytkowania może nawet zostać zapisane niezależnie od urządzenia. Państwa profil użytkowania może być używany, na przykład, do umieszczania reklam, które przypuszczalnie pasują do Państwa zainteresowań.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu komunikowania się z Państwem za pośrednictwem wybranej przez Państwo platformy mediów społecznościowych oraz w celu optymalizacji naszej obecności w Internecie oraz zapewnienia, że żadne interesy z Państwa strony, które przeważają nad tym uzasadnionym interesem z naszej strony, nie zostaną naruszone (art. 1 f RODO). Jeżeli udzielili Państwo już danemu operatorowi platformy społecznościowej skutecznej zgody na odpowiednie przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie tej zgody (art. 6 I ust. 1 a RODO)

5. Usługi stron trzecich

5.1 Linki do mediów społecznościowych

Posiadamy własne strony w mediach społecznościowych z zewnętrznymi dostawcami, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków z tej witryny. Korzystanie z linków prowadzi do odpowiednich witryn internetowych dostawców zewnętrznych (np. Facebook, Twitter, Instagram). Aby uniknąć niepotrzebnego przesyłania danych, zalecamy wylogowanie się z odpowiedniego dostawcy zewnętrznego przed użyciem odpowiedniego łącza, aby profile użytkowania nie mogły być tworzone przez zewnętrznego dostawcę za pomocą samego łącza.

5.2 Korzystanie z Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z Google Maps, usługi map Google obsługiwanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Podczas korzystania z Google Maps gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane są również dane dotyczące korzystania z funkcji map przez osoby odwiedzające witrynę. Nie wpływa to na interesy użytkowników, które przeważają nad techniczną koniecznością integracji interaktywnego materiału mapowego (art. 6 I ust. 1 f RODO). Informacje dotyczące ochrony danych Google można znaleźć pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dodatkowe informacje o użytkowaniu Map Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

6. Kontakt

Aby skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych prosimy o kontakt za pomocą poniższych opcji kontaktu.
Odpowiedzialny zgodnie z RODO: Stowarzyszenie reklamowe w centrum handlowym Spitzkrug (WEIS e.V.)

Spitzkrugring 1 A
15234 Frankfurt (Oder)
E-Mail: smc@centim.de
Telefon: 0335 68499-10

Nasz inspektor ochrony danych również chętnie Państwu pomoże.

Inspektor ochrony danych:

CENTIM - Spółka z o.o. - zarządzająca centrum i nieruchomościami z siedzibą w:
Taubertstraße 9
14193 Berlin
E-Mail: datenschutz@centim.de
Telefon: 030 82990336


Zmień zgodę/ustawienia plików cookie

W tym momencie możecie Państwo zmienić lub cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie w oświadczeniu o ochronie danych.

Państwa zgoda dotyczy następujących domen: www.smc-ffo.de

Zmień swoją zgodę

 

Zgoda/ustawienia Zmiana plików cookie

Możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie w tym miejscu polityki prywatności.

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.smc-ffo.de